Oula Salokannel
Tulossa
|
Teokset
|
Bio
 

 

 


oulass(at)gmail.com

 

Oula Salokannel (s. 1981, Lahti) käyttää installaatio-tyyppisten teostensa osatekijöinä tekstiä, suomen kieltä, valokuvaa ja esineitä. Hän kokoaa asetelmia erilaisista esineistöistä ja lähteistä, kuten rautakaupoista, pusikoista ja varastoista — suomalaisen taajama-asutuksen monihistoriallisilta leikkauspinnoilta.

Salokannel on kiinnostunut kuvan ajallisuudesta. Kuvantekijänä hän tarkastelee ajankulkua määrittelyn ja kamppailujen kohteena, asuinympäristöjen materiaalisina ja tekstuaalisina jäsennyksinä. Teoksissaan hän haluaa nostaa esiin kuvan ajan ja ajankuvan keskinäisen jännitteen: tämä kitkassa syntyvä pitkäkestoinen katsojakokemus, ”jälkikuvan alue”, on teoksen varsinainen muoto. Salokanteleen taiteessa tutkielmat menneisyydestä kytkeytyvät pohjimmiltaan huoleen tulevasta ja toimivat vastarintana nykyisyydelle.

Salokannel on työskennellyt kuvataiteilijana vuodesta 2006 alkaen. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistunut yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Salokannel on saanut kuvataiteilijan koulutuksen Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa Imatralla ja tehnyt taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa Porin Taiteen ja median laitoksella. Salokannel asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lahdessa.

 

C V

 


Kuviot tapetilla eli miksi huolehtia jälkikuvan alueesta?
Näyttelytiedotteita