Oula Salokannel
Tulossa
|
Teokset
|
Bio
 

 

 


oulass(at)gmail.com

 

Kuvantekijänä tarkastelen ajankulkua määrittelyn ja kamppailujen kohteena, kuten asuinympäristöjen materiaalisina ja tekstuaalisina jäsennyksinä. Pyrkimyksenäni on asettaa jokin jo-tunnettu merkitys ja vallitseva jäsennys, ”ajankuvan” ilmaus, avautumaan uuteen valoon. Uudelleen jäsennetyssä asetelmassa on ajankuva pakotettu päättelemään itsensä uusiksi – antamaan aikaa varjostamiensa katvealueiden paljastumiselle, aikaa samaistua omiin vähemmistöihinsä.

Teokseni ovat kuin täyttymistään odottavia maljoja: Ne saavat käytännössä muotonsa kuljetuksen ja ulosvientiensä kautta. Ne rakentuvat viittauksista itsensä ulkopuolelle kuvan aikaan – maljaan jonka kuva on kesken ja tekemättä. Tämä ajankuvan ja kuvan ajan keskinäisessä jännitteessä syntyvä hidas, jälkijättöisesti täydentyvä katsojakokemus, eräänlainen ”jälkikuvan alue”, on teoksen varsinainen muoto.

 

Oula Salokannel (s. 1981, Lahti) on työskennellyt kuvataiteilijana vuodesta 2006 alkaen. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistunut yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Salokannel on saanut kuvataiteilijan koulutuksen Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa Imatralla ja tehnyt taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa Porin Taiteen ja median laitoksella. Salokannel asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lahdessa.

Salokannel käyttää installaatio-tyyppisten teostensa osatekijöinä tekstiä, suomen kieltä, valokuvaa ja esineitä. Hän kokoaa asetelmia erilaisista esineistöistä ja lähteistä, kuten rautakaupoista, pusikoista ja varastoista — suomalaisen taajama-asutuksen monihistoriallisilta leikkauspinnoilta.

 

C V
Kuviot tapetilla eli miksi huolehtia jälkikuvan alueesta?
Näyttelytiedotteita